برگزاری ورک شاپ تخصصی اپراتوری چاپ دیجیتال
 
شرکت پدیدپردازش با پشتیبانی کمپانی کونیکا مینولتا ژاپن و با همراهی اتحادیه و تعاونی لیتوگرافان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در جهت تربیت نیروی انسانی مجرب در جهت بهره برداری بهتر از تکنولوژی دیجیتال و به کارگیری حرفه ای این تجهیزات در واحد های چاپی ( لیتوگرافی ، چاپخانه و صحافی) نموده است.برگزاری ورک شاپ تخصصی اپراتوری چاپ دیجیتال

این ورک شاپ تخصصی اپراتوری دستگاه چاپ دیجیتال حرفه ای به صورت فشرده، در دو روز و در قالب سه جلسه تئوریک و یک جلسه عملی توسط اساتید مجرب این حوزه ارائه  می گردد.

با توجه به نیاز روزافزون صنعت چاپ به بهره گیری از تکنولوژی های روز و بالاخص در زمینه ی چاپ دیجیتال و با توجه به خلا موجود در زمینه ی آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر در این حوزه شرکت پدیدپردازش با پشتیبانی کمپانی کونیکا مینولتا ژاپن و با همراهی اتحادیه و تعاونی لیتوگرافان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در جهت تربیت نیروی انسانی مجرب در جهت بهره برداری بهتر  از این تکنولوژی و به کارگیری حرفه ای این تجهیزات در واحد های چاپی ( لیتوگرافی ، چاپخانه و  صحافی)  نموده است.

با گذراندن این دوره تخصصی فشرده، شرکت کنندگان با اصول و اساس عملکرد دستگاه های چاپ دیجیتال آشنا شده، مفاهیم کلیدی رنگ و مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال را فراگرفته و به طور اجمالی با اپراتوری حرفه ای این دستگاه ها آشنا خواهند شد. شرکت کنندگان پس از شرکت در این دوره قادر خواهد بود به راه اندازی و اپراتوری دستگاه های چاپ دیجیتال حرفه ای بپردازدند و به چاپ حرفه ای و با کیفیت بر اساس استاندارد های این صنعت مبادرت ورزند.

در پایان این ورک شاپ به شرکت کنندگان این دوره، گواهی  مورد تایید کونیکا مینولتا، در جهت گذراندن دوره ی اپراتوری دستگاه اعطا می گردد.

اطلاعات بیشتر و نحوه ی ثبت نام در اینجا آمده است 

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 20 دی ماه 1396