بازدید وزیر ارشاد از غرفه شرکت پدید پردازش (کونیکا مینولتا) در بیست و سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی
 
وزیر ارشاد، جناب آقای دکتر صالحی در مراسم افتتاحیه ی بیست و سومین دوره ی نمایشگاه چاپ و بسته بندی با بازدید از غرفه ی شرکت پدید پردازش در جریان بازگشت کمپانی کونیکا مینولتا به بازار ایران پس از رفع تحریم ها قرار گرفتند. آقای مهندس محمود پدیدار، مدیر عامل شرکت پدید پردازش با ارائه ی توضیحات در مورد آخرین تکنولوژی های چاپ دیجیتال شرکت کونیکا مینولتا به برنامه های شرکت پدید پردازش برای عرضه ی جدید ترین تکنولوژی های چاپ دیجیتال به بازار ایران و انتقال دانش فنی و تکنولوژیک به کشور خبر دادند.بازدید وزیر ارشاد از غرفه شرکت پدید پردازش (کونیکا مینولتا) در بیست و سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی
تاريخ تنظيم: سه شنبه 7 دی ماه 1395