حضور کمپانی کونیکا مینولتا ژاپن در بیست سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران
 
کمپانی کونیکا مینولتا ژاپن با همکاری شرکت پدید پردازش پایدار، نماینده رسمی در ایران، در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران به ارائه جدیدترین تکنولوژی های چاپ دیجیتال می پردازد.حضور کمپانی کونیکا مینولتا ژاپن در بیست سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران
تاريخ تنظيم: جمعه 26 آذر ماه 1395