از سرگیری مجدد عرضه‌ ی رسمی تجهیزات چاپ دیجیتال حرفه ای کونیکا مینولتا ژاپن در ایران
 
از سرگیری مجدد عرضه‌ ی رسمی تجهیزات چاپ دیجیتال صنعتی (حرفه ای) کونیکا مینولتا ژاپن در ایران

از ابتدای سال 1395 شرکت پدید پردازش به عنوان نماینده ی رسمی تجهیزات چاپ دیجیتال حرفه ای شرکت کونیکا مینولتا ژاپن در ایران عرضه ی تجهیزات چاپ دیجیتال حرفه ای کونیکا مینولتا شامل دستگاه های رنگی و سیاه و سفید را مجددا آغاز کرد.  

تاريخ تنظيم: جمعه 10 اردیبهشت ماه 1395