دلتا 76

 • دستگاه سلفون کش صنعتی برای سفارشات تا ابعاد B1.

 • راه حلی قوی و قابل اعتماد برای کارهای با حجم بالا و درخواست های موردی.

 • سرعت تا 35 متر در دقیقه.

 • کاربردها: کارها با حجم متوسط و زیاد.

 • مناسب برای کارکرد بدون وقفه.


ساختار اساسی دستگاه


 • تغذیه اتوماتیک. تغذیه از روی پالت.

 • کنترل الکترونیکی هم پوشانی کاغذ.

 • گرم شدن سیلندرسلفون کشی توسط 5 مقاومت الکتریکی و کنترل آن توسط سیستم PID.

 • غلک فشار از جنس Polyurethane.

 • شفت مکانیکی که حلقه سلفون جهت باز شدن برروی آن سوار می شود.

 • قسمت صاف کننده کاغذ متشکل از میله و غلطک.

 • شیت کن اتوماتیک با استفاده از پرفوراتور (که پشت غلطک کششی قرار دارد).

 • کنترل الکترونیکی شیت کن پنوماتیک.

 • میز هل دهنده جهت انباشتن کاغذ بعد از شیت کن.


گزینه ها


 • استکر با پالت اتوماتیک

 • سیستم باد اضافی جهت جداسازی آسان تر کاغذها

 • بالابر برای حلقه سلفون

پارامترهاپارامتر

دلتا 76

حداکثر سرعت سلفون کشی

35 m/min

حداکثر ابعاد کاغذ

76 × 112 cm

حداقل ابعاد کاغذ

30 × 22 cm

وزن کاغذ

115 - 600 g/m²

ضخامت سلفون

24 - 50 μm

نوع سلفون

OPP, PET, Nylon

زمان گرم شدن سیلندر سلفون کشی

حدود 3 دقیقه

دقت هم پوشانی کاغذ (در سرعت ثابت سلفون کشی)

± 1 mm

ابعاد ماشین شامل میز

132× 156.5 × 409