آميگا 76

دستگاه سلفون کش آمیگا 76


 • سلفون کش حرفه ای و جمع و جور برای کارهای تا ابعاد B1.

 • سرعت سلفون کشی تا سرعت 25 متر در دقیقه.

 • طراحی شده برای کاغذهای افست و هم دیجیتال.

 • راه اندازی ساده دستگاه.

 • عملکردهای نرم افزاری و سخت افزاری خاص برای جلوگیری از ایجاد صدمه برروی چاپ های دیجیتال.


ساختار اساسی دستگاه


 • کنترل هم پوشانی کاغذ به صورت کاملا اتوماتیک و تنظیمات الکترونیکی.

 • غلطک فشار از جنس NBR rubber.

 • گرم شدن سیلندرسلفون کشی توسط سیستم حرارتی مادون قرمز و کنترل آن توسط سیستم PID.

 • شیت کن اتوماتیک با استفاده از پرفوراتور.

 • تنظیم ساده میله صاف کننده کاغذ.

 • دمنده هوا اضافی برای تغذیه بهتر کاغذها.

 • کنترل الکترونیکی شیت کن.

 • میز کج جهت انباشتن کاغذ بعد از شیت کن.


گزینه ها


 • غلطک فشار از جنس Polyurethane (به جای Rubber)

 • غلطک فشار با پوشش Teflon (به جای Rubber)

 • گرم کن کاغذ از قبل.

 • تیغ برش دهنده برروی سلفون.

 • پرفوراتور اضافی برروی سلفون.

 • نگه دارنده جهت تیغ برش دهنده و پرفوراتور برروی سلفون.

 • ابزار متحرک جهت بلند کردن و سوار کردن سلفون برروی دستگاه.

 • استکر اتوماتیک به جای میز ارتعاشی.

 • میله ضد الکترسیته ساکن.

 • چرخ کج پنوماتیک.

 • کیت ابزار یدکی.


پارامترهاآمیگا 76

پارامتر

25 m/min

حداکثر سرعت سلفون کشی

76 ×112 cm

حداکثر ابعاد کاغذ

20 × 20 cm

حداقل ابعاد کاغذ

115 - 600 g/m²

وزن کاغذ

24 - 50 μm

ضخامت سلفون

OPP, PET, Nylon

نوع سلفون

حدود 3.5 دقیقه

زمان گرم شدن سیلندر سلفون کشی

± 1 mm

دقت هم پوشانی کاغذ(در سرعت سلفون کشی ثابت)

160 × 126 × 375

ابعاد ماشین شامل میز (سانتی متر)