دلتا 52

دستگاه سلفون کش دلتا 52


 • دستگاه سلفون کش برای سفارشات تا ابعاد کاغذ B2.

 • راه حلی قوی و قابل اعتماد برای کارهای با حجم بالا و درخواست های موردی.

 • تغذیه اتوماتیک کاغذ توسط آپارت طراحی و ساخت توسط شرکت Komfi.

 • گرم شدن سیلندر سلفون کشی توسط مقاومت های الکتریکی.

 • شیت کن اتوماتیک با استفاده از پرفوراتور.

 • کاربرد: کارها با حجم متوسط تا زیاد.

 • مناسب برای کارکرد بدون وقفه.

 • عملکردهای خاص برای محافظت از صدمه دیدن کاغذها.

 • عملکرد ماشبن جهت تسهیل سلفون کشی کاغذها در بازه 350-600 گرم بر متر مربع.


ساختار اساسی دستگاه


 • تغذیه اتوماتیک کاغذ با میز بالابر ثابت.

 • آپارات یک مرحله ای، طراحی و ساخت توسط شرکت Komfi.

 • کنترل اتوماتیک هم پوشانی کاغذها.

 • گرم شدن سیلندر سلفون کشی توسط 3 مقاومت الکتریکی.  

 • غلطک فشار از جنس Polyurethane.

 • شفت بادی که حلقه سلفون برروی آن سوار می شود، جهت باز شدن برای عمل سلفون کشی.

 • قسمت صاف کننده کاغذ متشکل از میله و غلطک.

 • شیت کن اتوماتیک با استفاده از پرفوراتور.

 • کنترل الکترونیکی شیت کن پنوماتیک.

 • میز ثابت و قابل تنظیم جهت انباشتن کاغذ بعد از شیت کن.


گزینه ها


 • تیغ برش دهنده سلفون.

 • پرفوراتور اضافی برروی حلقه سلفون.

 • چاقوی ارتعاشی در قسمت شیت کن.

 • میز ارتعاشی جهت انباشتن کاغذ بعد از شیت کن.

 • میله ضد الکترسیته ساکن.

 • استکر اتوماتیک (جمع شدن برروی پالت).

 • ابزار امباس کردن خارجی.

 • ابزار سوار کردن سلفون.

 • کیت لوازم یدکی.


اطلاعات فنی


بخش تغذیه


 • تغذیه اتوماتیک کاغذ توسط آپارات یک مرحله ای طراحی و ساخت توسط شرکت Komfi.

 • سیستم هدایت کننده جهت تقویت کاغذهای نازک قبل از عمل سلفون کشی به منظور جلوگیری از چین و چروک خوردن.

 • سنسور عدم تغذیه کاغذ جهت جلوگیری از چسبیدن سلفون برروی غلطک فشار.


بخش سلفون کشی


 • سوار شدن سلفون برروی شفت بادی قابل تنظیم به همراه ترمز مکانیکی جهت باز شدن آرام سلفون.

 • غلطکی بعد از باز شدن سلفون قرار دارد که با عبور سلفون از آن، از تا خوردگی سلفون جلوگیری می شود.

 • گرم شدن خشک سیلندر سلفون کشی توسط مقاومت های الکتریکی.

 • تنظیم دمای پشیرفته.

 • تنظیم هم پوشانی الکترونیکی کاغذها حتی در زمانی که دستگاه مشغول به کار می باشد. کارکردن ساده و دقیق.

 • وارد کردن تنظیمات اصلی عملکرد دستگاه از طریق صفحه لمسی. سریع و راحت.

 • سیستم فشار پنوماتیک با تنظیم مستقل فشار برای هر دو سمت غلطک.


بخش شیت کن و استکر


 • غلطک و میله برای از بین بردن انحنای کاغذ بدون ایجاد خراشیدگی برروی سطح کار.

 • جدا سازی کاغذها توسط غلطک قابل تنظیم سرعت چرخش و سرعت حرکت عمودی آن، پرفوراتور (چاقوی ارتعاشی) و چرخ کمکی صورت می گیرد. راه حلی دقیق و قابل اعتماد.


پارامترهای فنیدلتا 52

پارامتر

       30 m/min

حداکثر سرعت سلفون کش

20 × 20 cm

حداقل ابعاد کاغذ

52 × 74 cm

حداکثر ابعاد کاغذ

115-600 g/m²

وزن کاغذ

63.5 cm

حداکثر ارتفاع کاغذ برروی میز تغذیه

24-50 μm

ضخامت سلفون

OPP, PET, Nylon

نوع سلفون

حدود 3 دقیقه

زمان گرم شدن سیلندر سلفون کشی

± 1 mm

دقت هم پوشانی کاغذ (در سرعت ثابت سلفون کشی)

260 × 123 × 143 cm

ابعاد ماشین شامل میز

343 × 123 × 143 cm

ابعاد ماشین شامل استکر

حداقل 6 بار

منبع باد

120 l/min

حداکثر مصرف باد فشرده شده

22.5 kN

حداکثر نیروی پرس

43 N/mm

حداکثر فشار خطی Nip

7.3 kVA, 3×NPE 400 V AC, 50 Hz

منبع تغذیه